RakkoTools

แปลงเว็บเพจเป็น PDF

บันทึกเว็บเพจเป็นไฟล์ PDF

Xのアイコン
เพิ่มไปยังรายการโปรด
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
มิลลิเมตร
วินาที
แปลงเรียบร้อยแล้ว
การแปลงล้มเหลว กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่กรอกแล้ว

สิ่งที่เครื่องมือนี้สามารถ

แปลงหน้าเว็บเป็นไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลด
เป็นตัวเลือกขนาดหน้าขนาดขอบและไม่ว่าจะเป็นการโหลดรูปภาพหรือไม่เป็นต้นสามารถเลือกได้

มีประโยชน์สำหรับ

  • การบันทึกหน้าเว็บเป็นไฟล์ PDF เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบการออกแบบในสภาพแวดล้อมออฟไลน์ได้เช่นกัน
  • การวางหน้าเว็บเป็นเอกสาร PDF หน้าเดียว

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง