RakkoTools

RAKKOTOOLS

ง่ายและสะดวกเครื่องมือเว็บ

เครื่องคิดเลขออนไลน์
ตัวสร้างกลุ่มแบบสุ่ม
ตัวเปิด URL
ค้นหา Whois
ข้อความ - ตัวแปลงไบนารี / นักแปล
นักแปลไบนารี
นาฬิกาออนไลน์
Text - Ascii Converter / เครื่องมือแปล
ตัวแปลงหน่วยความร้อน
การแปลงโดเมนเป็น IP
Image Color Picker
ตัวเลือกแบบสุ่ม
เครื่องจับเวลา
นาฬิกาจับเวลาออนไลน์
แปลง / ค้นหาอักขระ Unicode
ข้อความ - ตัวแปลง Hex / ตัวแปล
สร้างรหัสผ่าน
รายการเรียงลำดับ
ตัวแปลง IPv4 เป็น IPv6
เครื่องคำนวณ CIDR IPv4 / IPv6
DIFF Checker (เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทั้งสองข้อความ)
Base64 to Image Decoder
ตัวแปลงหน่วยแรงดัน
การเข้ารหัส / ถอดรหัส Base64
แปลงหน่วยความเร็ว
วิดีโอเพื่อ GIF Converter
ค้นหาที่อยู่ IP
จับเวลาถอยหลัง
Image to Base64 Encoder
เครื่องแปลงหน่วยไฟฟ้า
ตัวอักษร, Letter, Byte และ Word เคาน์เตอร์
Timestamp Converter
ตัวแปลงหน่วยปริมาณและความจุ
แปลงเสียง
ข้อความ - ตัวแปลงทศนิยม / ตัวแปล
จับเวลานับถอยหลัง
Binary - Hex Converter / นักแปล
Punycode Converter
ตัวตรวจสอบพอร์ต
แปลงหน่วยวิศวกรรม
JSON Encode / Decode
ฟอร์แมต HTML
เครื่องแปลงหน่วยรังสี
ตัวสร้างไอคอนและแอพ Favicon
แปลงหน่วยพลังงาน
ตัวเลือกสี
นาฬิกาโลก
HTML เอนทิตีเข้ารหัส / ถอดรหัส
การเข้ารหัส / ถอดรหัส URL
ค้นหาที่อยู่ IP
ตัวแปลงหน่วยเวลา
เครื่องแปลงหน่วยน้ำหนักและมวล
แปลงหน่วยพื้นที่
แปลงหน่วย
แปลงกรณี
เครื่องมือสร้าง ASCII Art (AA)
ทศนิยม - ตัวแปลง Hex / ตัวแปล
แฮปั่นไฟ
ตัวแปลงหน่วยของของไหล
Binary - ตัวแปลงทศนิยม / นักแปล
JavaScript / Css Minifier
เปิดกราฟดีบักเกอร์ / จำลอง
ตัวแปลงความเข้มของการส่องสว่าง
JavaScript / CSS Beautifier
เพิ่มส่วนหัว / ท้ายกระดาษเป็น PDF
การค้นหา DNS
ฟอร์แมต SQL
ตัวแปลงหน่วยพลังงาน
ตัวแปลงอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
เครื่องกำเนิด Htpasswd
XML Schema Generator
ตัวแปลง SSL
แปลงหน่วยความยาว
Ping IP ออนไลน์
ตัวจัดรูปแบบ JSON & เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้อง
ตัวสร้างใบรับรอง SSL
แก้ไข HTML ออนไลน์
เครื่องสร้างภาพโปร่งใส
Meme Generator
แปลงหน่วยมุม
ทำเครื่องหมายที่เคาน์เตอร์
ตัวแยกโดเมน
แปลง PDF
ทดสอบ HTTP / 2
เครื่องมือตรวจสอบ HTML5
ตัวสร้างไฟล์ Htaccess
แปลงเว็บเพจเป็น PDF
PNG - JPG Converter
ตัวตรวจสอบ SSL
ตัวแปลงหน่วยเก็บข้อมูล
Image Image Extractor
Excel เป็น TAG ตาราง
ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ของ MySQL
การค้นหาส่วนหัว HTTP
ตัววิเคราะห์ส่วนหัว HTTP ความปลอดภัย
แปลงหน่วยแม่เหล็ก
เครื่องตัดเสียง
รหัสผ่านป้องกัน PDF
ตัวถอดรหัสใบรับรอง SSL
รูปภาพลายน้ำ
ตัวถอดรหัส CSR
แยกชื่อและข้อมูลเมตาจาก URL
เครื่องทดสอบนิพจน์ปกติ
Image Cropper
Traceroute Checker
เครื่องมือตรวจสอบ XML
เครื่องแปลงอุณหภูมิ
ตัวตรวจสอบไวยากรณ์รหัส PHP
ปลดล็อก PDF
ตัวจับคู่คีย์ใบรับรอง
HREF ลิงค์ Extractor
ตัวตรวจสอบคำขอ HTTP
ค้นหาและแทนที่ข้อความ
เครื่องสร้างรหัส QR
ตัวแปลงหน่วยปริมาตรแบบแห้ง
เครื่องกำเนิด & Expression ของ Cron
ลายน้ำ PDF
ฟอร์แมต XML
แยกหน้า PDF
ที่อยู่อีเมล Extractor
ตัวตรวจสอบอีเมล
รูปภาพคอมเพรสเซอร์
PDF Image Extractor
ภาพหน้าจอเว็บไซต์
ทดสอบการบีบอัด Gzip
ลบหน้า PDF
PDF Compressor
เพิ่มหมายเลขหน้าเป็น PDF
รูปภาพ Resizer