RakkoTools

PNG - JPG Converter

แปลงภาพ PNG เป็นภาพ JPG หรือ JPG เป็น PNG

Xのアイコン
เพิ่มไปยังรายการโปรด

สิ่งที่เครื่องมือนี้สามารถ

การแปลง. png เป็น. jpg และในทางกลับกัน (สามารถแปลงหลายภาพในครั้งเดียว)

มีประโยชน์สำหรับ

  • ช่างภาพเพื่อแปลงภาพถ่ายเป็นรูปแบบ jpg เพื่อให้สามารถใช้เป็นกราฟิกอย่างเป็นทางการ
  • การแปลงภาพ png เป็นภาพ jpg เพื่อลดขนาดภาพโดยไม่ลดคุณภาพของภาพ
  • การแปลงภาพ png เป็นภาพ jpg เพื่อให้ง่ายต่อการประหยัดโดยลดปริมาณข้อมูล

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง