RakkoTools

JavaScript / CSS Beautifier

ฟอร์แมต JavaScript และ css ซอร์สโค้ด

Xのアイコン
เพิ่มไปยังรายการโปรด
ชัดเจน
ระดับการเยื้อง:
วงเล็บ:
ระดับการเยื้อง:
วงเล็บ:
    

สิ่งที่เครื่องมือนี้สามารถ

ปรับการเยื้องและการป้อนบรรทัดและจัดรูปแบบซอร์สโค้ด

มีประโยชน์สำหรับ

  • เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในสคริปต์ javascript หรือ css ให้ทำการจัดรูปแบบซอร์สโค้ดเพื่อให้ง่ายต่อการระบุข้อผิดพลาด
  • การปรับปรุงความสามารถในการอ่านของสคริปต์เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง