RakkoTools

ฟอร์แมต HTML

จัดรูปแบบโค้ด HTML ในรูปแบบที่คุณต้องการ

Xのアイコン
เพิ่มไปยังรายการโปรด
ระดับการเยื้อง:
แท็กตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่
ลบความคิดเห็น


สิ่งที่เครื่องมือนี้สามารถ

เลือกสามตัวเลือก: ระดับเยื้องแท็กตัวพิมพ์เล็ก - ใหญ่การลบความคิดเห็นและจัดรูปแบบสตริงหรือไฟล์ HTML ของคุณในรูปแบบที่คุณต้องการ

มีประโยชน์สำหรับ

  • โปรแกรมเมอร์ผู้ออกแบบและผู้จัดทำเพื่อจัดรูปแบบโค้ด HTML ที่ผู้อื่นสร้างขึ้นในรูปแบบที่ต้องการเพื่อปรับปรุงความสามารถในการอ่าน
  • การลบความคิดเห็นที่ไม่จำเป็นจำนวนมากที่แทรกโดยคนอื่น ๆ

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง