RakkoTools

ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ของ MySQL

ตรวจสอบไวยากรณ์ของการสืบค้น MySQL

Xのアイコン
เพิ่มไปยังรายการโปรด
ไม่มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์

สิ่งที่เครื่องมือนี้สามารถ

เครื่องมือนี้ตรวจสอบไวยากรณ์ของแบบสอบถาม SQL ที่ป้อนและไฮไลต์ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ใด ๆ หากมี

สาเหตุทั่วไปของข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์

  • ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์เช่นการสะกดผิด
  • ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการค้นหาหายไป
  • ใช้ภาษาที่จองไว้
  • มีการใช้คำหลักแบบเก่า

มีประโยชน์สำหรับ

  • นักพัฒนาและผู้ดูแลฐานข้อมูลเพื่อค้นหาสาเหตุของข้อผิดพลาดการสืบค้น MySQL

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง