RakkoTools

เครื่องมือตรวจสอบ XML

ตรวจสอบว่า XML นั้นถูกต้องกับ XML Schema (XSD)

Xのアイコン
เพิ่มไปยังรายการโปรด
ชัดเจน
ชัดเจน
XML เป็นไปตามสคีมา

สิ่งที่เครื่องมือนี้สามารถ

การตรวจสอบว่า XML เป็นไปตามข้อกำหนดที่อธิบายโดย XSD (ข้อกำหนด XML Schema) และแสดงข้อผิดพลาดร้ายแรงหรือคำเตือนหากมี

มีประโยชน์สำหรับ

  • โปรแกรมเมอร์เพื่อตรวจสอบว่าไฟล์การกำหนดค่า xml ถูกเขียนอย่างถูกต้องเมื่อสร้างโครงการหรือการตั้งค่าสภาพแวดล้อมเช่นเมื่อกำหนดค่าไฟล์ pom.xml ของ Apache Maven

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง