RakkoTools

รูปภาพลายน้ำ

เพิ่มลายน้ำข้อความหรือโลโก้ลงในไฟล์ภาพ

Xのアイコン
เพิ่มไปยังรายการโปรด
สิ่งที่เครื่องมือนี้สามารถ

เพิ่มลายน้ำข้อความและโลโก้ให้กับรูปภาพของคุณ
ตัวเลือกเช่นความทึบสีตัวอักษรตระกูลตัวอักษรตำแหน่ง ฯลฯ สามารถเลือกได้

มีประโยชน์สำหรับ

  • การปกป้องลิขสิทธิ์ของไฟล์ภาพของคุณและป้องกันไม่ให้ผู้อื่นคัดลอก

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง