RakkoTools

PDF Image Extractor

แยกภาพทั้งหมดจากไฟล์ PDF

Xのアイコン
เพิ่มไปยังรายการโปรด
※ขนาดไฟล์สูงสุดคือ 2M
แตกไฟล์สำเร็จแล้ว
การแยกล้มเหลว โปรดตรวจสอบไฟล์ที่เลือก

สิ่งที่เครื่องมือนี้สามารถ

แยกภาพทั้งหมดจากไฟล์ PDF และดาวน์โหลดในไฟล์ zip

มีประโยชน์สำหรับ

  • การดึงภาพจากไฟล์ PDF เพื่อนำมาใช้ซ้ำเป็นสื่อข้อมูล

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง