RakkoTools

เพิ่มส่วนหัว / ท้ายกระดาษเป็น PDF

เพิ่มส่วนหัวและ / หรือส่วนท้ายลงในไฟล์ PDF

Xのアイコン
เพิ่มไปยังรายการโปรด
※ขนาดไฟล์สูงสุดคือ 2M

สิ่งที่เครื่องมือนี้สามารถ

การเพิ่มข้อความไปยังส่วนหัว / ส่วนท้ายของไฟล์ PDF
คุณสามารถเลือกตำแหน่งข้อความและรูปแบบตัวอักษรจากตัวเลือกต่อไปนี้:
  • ตำแหน่งข้อความ: ซ้าย, กลาง, ด้านขวาในส่วนหัว / ส่วนท้าย
  • ตัวอักษร: ตระกูลตัวอักษร, รูปแบบขนาดและ สี.

มีประโยชน์สำหรับ

  • การเพิ่มข้อมูลในไฟล์ PDF เช่นชื่อผู้จัดพิมพ์วันที่ตีพิมพ์และเครื่องหมายลิขสิทธิ์เมื่อแสดงเอกสารในการประชุม

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง