RakkoTools

PDF Compressor

บีบอัดไฟล์ PDF และลดขนาดไฟล์

Xのアイコン
เพิ่มไปยังรายการโปรด
※ขนาดไฟล์สูงสุดคือ 2M
คุณภาพ PDF
คุณภาพของภาพ
สี
ตัวอักษร
บีบอัดเรียบร้อยแล้ว
ไม่สามารถลดขนาดไฟล์ โปรดลองอีกครั้งพร้อมตัวเลือกอื่น ๆ

สิ่งที่เครื่องมือนี้สามารถ

การลดขนาดไฟล์ PDF
* ขนาดไฟล์อาจใหญ่กว่าต้นฉบับขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือก ในกรณีนี้โปรดลองอีกครั้งด้วยตัวเลือกอื่น ๆ

มีประโยชน์สำหรับ

  • ลดขนาดไฟล์ PDF เพื่อส่งหรือแชร์อย่างรวดเร็วหรือหลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่จัดเก็บ
  • บีบอัดไฟล์ PDF เพื่ออัปโหลดไปยังบริการที่มีขนาด จำกัด

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง