RakkoTools

แยกหน้า PDF

แยกหน้าที่เลือกจากไฟล์ PDF หลายไฟล์เป็นหนึ่งไฟล์

Xのアイコン
เพิ่มไปยังรายการโปรด

สิ่งที่เครื่องมือนี้สามารถ

แยกหน้าที่เลือกจากไฟล์ PDF หลายไฟล์เป็นไฟล์เดียว

  1. ไฟล์ PDF แบบลากแล้ววางหรือเลือกโดยการคลิก
  2. เลือกหน้าที่ต้องการแตกไฟล์
    • คลิกที่หน้า หากต้องการยกเลิกการเลือกให้คลิกอีกครั้ง
    • เลือกช่วงหน้าโดยป้อนหมายเลขหน้าเริ่มต้นและหมายเลขสุดท้าย
    • เลือกหน้าทั้งหมดโดยคลิก 'เลือกทั้งหมด'
  3. คลิก 'แยกข้อมูล' เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF ใหม่ที่สร้างจากหน้าเว็บที่เลือก

มีประโยชน์สำหรับ

  • การแยกเนื้อหาที่จำเป็นจากไฟล์ PDF หลายไฟล์เป็นหนึ่งไฟล์ PDF เพื่อเปรียบเทียบหรือพิมพ์ออกมา

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง