RakkoTools

ลบหน้า PDF

ลบหน้าที่เลือกจากไฟล์ PDF

Xのアイコン
เพิ่มไปยังรายการโปรด

สิ่งที่เครื่องมือนี้สามารถ

การลบหน้าที่เลือกจากไฟล์ PDF หลายไฟล์

  1. ไฟล์ PDF แบบลากแล้ววางหรือเลือกโดยการคลิก
  2. เลือกหน้าเพื่อลบ
    • คลิกที่หน้า หากต้องการยกเลิกการเลือกให้คลิกอีกครั้ง
    • เลือกช่วงหน้าโดยป้อนหมายเลขหน้าเริ่มต้นและหมายเลขสุดท้าย
    • เลือกหน้าทั้งหมดโดยคลิก 'เลือกทั้งหมด'
  3. คลิก 'ลบ' เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF ใหม่โดยไม่ต้องเลือกหน้าเว็บที่ไม่จำเป็น

มีประโยชน์สำหรับ

  • การลบบางหน้าออกจากไฟล์ PDF เพื่อลดขนาดไฟล์

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง